Ehrnrooth-Cecilia-4_rajattu.jpg

658

För ett fungerande Helsingfors

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Politices magister | HR-chef, Folkhälsan | Ordinarie medlem i Helsingfors social- och hälsovårdsnämnd | Kretsordförande SFP i Helsingfors |

Helsingforsare sedan 1994

"Jag har viljan, kunskapen och erfarenheten,
nu behöver jag ditt engagemang och din röst."

sote_1000x1200.jpg

Social - och hälsovård

Social- och hälsovården behöver nya lösningar. De långa vårdköerna och det ökade behovet av tjänsterna behöver lösas i samarbete mellan alla aktörer; kommunala, privata och tredje sektorn. Kommunerna klarar inte av att skapa all hälsovårdsservice, finns inte tillräckligt med läkare och vårdare. En lösning på detta, enligt mig, är att vi ska öka användandet av servicesedlar så alla vård- och läkarresurser kan utnyttjas. Och använda digitala lösningar, t.ex. för att förkorta telefonköerna till vården.

vanhemmat_1000x1200.jpg

Äldreomsorg

Vi ska värna om våra äldre, både de som bor hemma och de som bor i servicehem. Bristen på personal inom äldreomsorgen behöver åtgärdas. Vi behöver flera studieplatser (även på svenska) inom vården och göra vårdarbetet så attraktivt att de studerande stannar inom vårdsektorn då de utexaminerats. För närvarande är det flera som söker sig till andra sektorer. Bl.a. lönefrågan är säkert en orsak. 

lapset_1000x1300.jpg

Våra unga

Våra unga behöver ha möjlighet att delta i samhället och hitta sin plats. Vi ska motverka utanförskap och ha beredskap att jobba fram lösningar som stöder en trygg uppväxt. Jag tycker om tanken om att öppna tillgången till studieplatserna så att ungdomarna får en möjlighet att studera det som intresserar under ett år. Under den tiden ska vissa poäng/tentamen uppnås för att få fortsätta studierna. Detta skulle skapa framtidstro och minska på stressen över att inte hitta sin plats i samhället.

 

FÖLJER MIG PÅ SOCIALA MEDIER

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

OM MIG

Hej, jag är Cecilia

Växte upp i Esbo i en privatföretagarfamilj. Föräldrarna bar alltid arbetet med sig och gjorde allt tillsammans. Både enkla och svåra beslut måste fattas och tas ansvar för. Tillsammans med familjen.


Det här är något som jag lärt mig under min uppväxt. Att ibland är saker och ting inte så svåra som de verkar, bara man vågar tala om dem i klarspråk. Och att man ska be om hjälp då det behövs. Sist men inte minst: saker och ting kan göras på många olika sätt, man måste våga stå för beslut som fattas och var och en ska ta sitt eget ansvar inom ramen för dem. 


Idag bor jag i Tölö och jobbar på Folkhälsan, en social- och hälsovårdsorganisation som värnar om oss alla, från barn till livets slutskede. Och med värderingar som jag stolt skriver under. Jag har glädjen att jobba som HR-chef, vilket ger mig möjligheten att röra mig inom hela organisationen och träffa personal från alla Folkhälsans verksamhetsområden. 

Jag har varit med i politiken sedan kommunalvalet 2012, som var det första

valet jag kandiderade i. Orsaken till att jag ställde upp var att jag tycker jag har de egenskaper som behövs för att påverka de frågor som är viktiga för oss och vårt samhälle: Jag är pålitlig, ärlig och vill engagera de personer som berörs när beslut fattas. Nu är detta mitt tredje kommunalval och jag har två riksdagsval bakom mig. Jag känner till de frågor som är viktiga för oss i Helsingfors. Social- och hälsovårdsfrågor har jag erfarenhet av både via mitt arbete, och som medlem av Helsingfors social- och hälsovårdsnämnd. 

 

Det finns mycket som behöver göras. Nuvarande situation med social distansering har lett till ett ännu större tryck på social- och hälsovården. Känslan av ensamhet och utanförskap hos alla åldersgrupper är stor, arbetslösheten ökar, vårdköer växer och personalresurserna inom vården är hårt pressade. 

 

Med din hjälp, får jag möjligheten att aktivt jobba för lösningar på dessa frågor. Jag har viljan, kunskapen och erfarenheten, nu behöver jag ditt engagemang och din röst. 

 

EVENEMANGSKALENDER

 
 
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2021 by Cecilia Ehrnrooth. All rights reserved.

LogoVit (kopia).png